Länk till startsidan

Tekniska nämnden 2023-03-08

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-08

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 43-44

Förvaringsplats för anslag/bevis

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: