Länk till startsidan

Bygglov för Lövsångaren 5 och Väster 7:1

En ansökan om bygglov har lämnats in för fastigheten Lövsångaren 5 och Väster 7:1, Örnvägen 62

Lunds byggnadsnämnd har fått in en tidsbegränsad bygglovsansökan för fastighet Lövsångaren 5 samt Väster 7:1 för byggbodar och flaggstänger. Detta innebär avvikelse från detaljplanens bestämmelser rörande:
Byggbod placeras på punktprickad mark, mark där byggnad inte får uppföras. Byggbod placeras på u-område som ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. Byggbod placeras på kvartersgata samt på allmän platsmark, gång/cykelväg.

Du som är närmast berörd av sökt bygglov har nu möjlighet att lämna synpunkter, till exempel om du bor i området eller äger en fastighet där.

Du kan ta del av handlingarna genom att kontakta Medborgarcenter.
E-post: lunds.kommun@lund.se
Telefon: 046-359 50 00
Besök: Brotorget 1 i Lund

Lämna synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter senast den 30 mars 2023.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.
Glöm inte att ange namn och postadress när du lämnar din synpunkt.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun

 

Uppdaterad:

Dela sidan: