Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetesutskott

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

ARbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskskott

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Paragrafer i protokollet som justerats

90-103

Förvaringsplats för anslag/bevis

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Brotorget 1

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: