Länk till startsidan

Kommunfullmäktige 2023-03-02

Protokollet från kommunfullmäktiges senaste sammanträde är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-03-02

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 46–75

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Protokoll med tillhörande protokollsbilagor finns även tillgängligt i sin helhet via kommunens mötesportal.
Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: