Länk till startsidan

Beslut om justerad bolagsordning för Lunds Rådhus AB

Kommunfullmäktige har den 3 mars 2023, § 58, beslutat att justera bolagsordningen för kommunkoncernens moderbolag Lunds Rådhus AB.

Kommunfullmäktiges beslut innebär huvudsakligen redaktionella förändringar i bolagsordningen. Ändringar i sak avser dels att kallelse till bolagsstämma ska ske två veckor tidigare än förut, dels att bolagets behållna tillgångar vid likvidation ska tillfalla Lunds kommun utan förbehåll. Det nya reglementet börjar gälla efter fastställande vid kommande stämma i bolaget.

Beslutet finns att ta del av i sin helhet, med tillhörande beslutsunderlag, i kommunens mötesportal.

Den nya bolagsordningen kommer även att finns tillgänglig i kommunens författningssamling efter fastställande.
Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: