Länk till startsidan

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2023-02-28

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämd

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Sammanträdesdatum

2023-02-28

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 1-12

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: