Länk till startsidan

Särskilt protokoll över delegationsbeslut inom vård- och
omsorgsförvaltningen under perioden 23-02-01–
23-02-28

Protokollet är nu justerat.

Vård- och omsorgsnämnden

 

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Kontakta nämnden vardochomsorg@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: