Länk till startsidan

Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner 2023-02-23

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner

Sammanträdesdatum

2023-02-23

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 15-30

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras på överförmyndarnämndens kansli, Bangatan 8 i Lund.

Protokollet finns att ta del av på Lunds kommuns mötesportal.
Kontakta nämnden: ofn@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: