Länk till startsidan

Omedelbar justering § 30

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-01

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 30

Förvaringsplats för anslag/bevis

Stora södergatan 47, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: