Länk till startsidan

Kommunrevisionen

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

2023-02-15

Paragrafer i protokollet som justerats

§1

Förvaringsplats för anslag/bevis

Revisionskontoret, Stora Södergatan 47


Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: