Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Paragrafer i protokollet som justerats

13-28

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Länk till protokoll i Meetings. Vård- och omsorgsnämnden | MeetingPlus [sv] (lund.se)
vardochomsorg@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: