Länk till startsidan

Kommunstyrelsen 2023-01-18

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-01-18

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 1-37

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Länk till protokollet på kommunens mötesportal
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: