Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen 2023-01-17

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-01-17

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 1-9

Förvaringsplats för anslag/bevis

Lunds Renhållningsverk, Traktorvägen 16, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: