Länk till startsidan

Protokoll för anmälan av delegationsbeslut under perioden 2022-11-25 - 2023-01-09

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-18

Paragrafer i protokollet som justerats

Text

Förvaringsplats för anslag/bevis

Serviceförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta förvaltningen

Uppdaterad:

Dela sidan: