Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-23

Protokollet är nu justerat.

Styrelse, utskott eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 8-15

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta utskottet

Uppdaterad:

Dela sidan: