Länk till startsidan

Servicenämnden 2023-01-18

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-18

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 1-13

Förvaringsplats för anslag/bevis

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: