Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-01-23

Paragrafer i protokollet som justerats

16-18

Förvaringsplats för anslag/bevis

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Brotorget 1

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: