Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2022-01-17

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-17

Paragrafer i protokollet som justerats

§1-5

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: