Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges valberedning 2023-01-17

Protokollet från valberedningens senaste sammanträde den 17 januari 2023 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2023-01-17

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 1–19

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22, i Lund.

Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: