Länk till startsidan

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-01-11

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-01-11

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 1-2

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1


Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: