Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-16

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-01-16

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 1-7

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: