Länk till startsidan

Plansamråd för Borgaren 1

Detaljplan för Borgaren 1 (Fäladsskolan) i Lund är nu på samråd.

Samrådet pågår mellan den 9 januari och 8 mars 2023.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny skola som ska ersätta Fäladsskolan. De ska också bli plats för ny idrottshall, bibliotek och en träffpunkt för seniorer.

Förslaget berör samfällt område och finns tillgängligt för delägarna i samfälligheterna:

  • Krämaren S:1 (utrymme) – marksamfällighet
  • Krämaren GA:1 (parkeringsanläggning) – anläggningssamfällighet
  • Stadsvapnet GA:1 (ledningar, avlopp m.m) – anläggningssamfällighet
  • Norra Fäladen GA:1 (parkering, ledningar, avlopp m.m) anläggningssamfällighet

Här kan du läsa om detaljplanen.

Det finns också i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund, på stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6 och på Norra Fäladens bibliotek, Svenshögsvägen 25, Lund.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på flera sätt:

Via formulär här på vår webbplats.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Brev: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND.

Vi behöver dina synpunkter senast den 8 mars 2023.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: