Länk till startsidan

Tekniska nämnden 2022-11-16

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-16

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 249-267

Förvaringsplats för anslag/bevis

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: