Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollet är nu justerat.

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-16

Paragrafer i protokollet som justerats

97-109

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Vård- och omsorgsnämnden | MeetingPlus [sv] (lund.se)
vardochomsorg@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: