Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen 2022-11-15

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-15

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 65-74

Förvaringsplats för anslag/bevis

Lunds Renhållningsverk, Traktorvägen 16, Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: