Länk till startsidan

Överförmyndarnämnden 2022-11-14

Protokoll från Överförmyndarnämndens senaste sammanträde är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-14

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 123-130

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras på överförmyndarnämndens kansli, Bangatan 8 i Lund.

Protokollet finns att ta del av på Lunds kommuns mötesportal.
Kontakta nämnden: ofn@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: