Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämnd 2022-11-16

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

ArRbetsmarknads- och socialnämnd

Sammanträdesdatum

2022-11-16

Paragrafer i protokollet som justerats

167-190

Förvaringsplats för anslag/bevis

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Brotorget 1

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: