Länk till startsidan

Miljönämnden

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-10

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 64 - 73

Förvaringsplats för anslag/bevis

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, Lund
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: