Länk till startsidan

Kommunstyrelsen 2022-11-09

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-11-09

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 363-396

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Länk till protokollet på Lunds kommuns mötesportal
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: