Länk till startsidan

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-11-09

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-11-09

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 43-45

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1


Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: