Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Detaljplan för del av Önneslöv 16:11, samråd

Detaljplan för del av Önneslöv 16:11 i Björnstorp är nu på samråd. Samrådet pågår mellan den 14 november och den 23 december 2022.

Planförslaget gör det möjligt att uppföra 1-2 enbostadshus samt att ändra markanvändningen till bostadsändamål för hela planområdet.

Förslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt för delägarna i samfälligheterna:

Önneslöv S:11 (dike) - marksamfällighet

Önneslöv S:21 (väg) - marksamfällighet

Önneslöv S:22 (vägar) - marksamfällighet

Hela förslaget hittar du på webben: lund.se/planerpagang

Det finns också i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund, på stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Dalby bibliotek, Allégatan 1 A i Dalby.

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnar du via en e-tjänst: lund.se/planerpagang

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.
Glöm inte att ange namn och postadress när du lämnar din synpunkt.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: