Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-08

Protokollet från valberedningens senaste sammanträde är nu justerat.

Instans

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2022-11-08

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 100–107

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: