Länk till startsidan

Kommunfullmäktige sammanträder den 29 september 2022

Kommunfullmäktige har möte den 29 september. Mötet startar klockan 17.00. Du kan följa mötet på plats eller via webbsändning.

Lyssna på mötet på plats

Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden, som är öppna för alla.

Plats: Polhemsskolans aula.

Besöksadress: Trollebergsvägen 41.

Aulan ligger i byggnad 3 med ingång från Rådmansgatan.

Följ mötet via webbsändning

Du kan också följa sammanträdet via våra webbsändningar, antingen medan sammanträdet pågår eller i efterhand. Följer du sammanträdet i efterhand kan du välja specifikt vilka ärenden du vill se.

Webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden hittar du här.

(Länken till webbsändningen av mötet den 29 september publiceras senast dagen innan sammanträdet äger rum.)

Dagordning och beslutsunderlag

Dagordning och tillhörande beslutsunderlag finns att läsa på kommunens mötesportal.

De ärenden som ska behandlas under mötet är:

1. Val av justerare samt beslut om tid och plats för justering av protokollet
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Anmälningsärenden till kommunfullmäktiges sammanträden år 2022
4. Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Peter Hedberg (L)
5. Val av ny ledamot och ny andre vice ordförande i barn- och skolnämnden efter Fanny Johansson (S)
6. Val av ersättare för oppositionsrådet Fanny Johansson (S)
7. Nominering av ny ersättare i ägarnämnd Lund inom VA SYD efter Saboor Ansari (L)
8. Val av ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Daniel Lindenryd (SD)
9. Årsredovisning och revisionsberättelse för Lunds samordningsförbund (Finsam) 2021
10. Justerad bolagsordning för Visit Lund AB
11. Lunds kommuns renhållningsordning 2022–2026 – beslut om antagande
12. Inrättande av biotopskyddsområde Almen
13. Motion från Victoria Tiblom (SD) om att minska antalet ledamöter i Lunds kommunfullmäktige
14. Motion från Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Jesper Sahlén (V) och Maja Grubelic (FI) Värna en transparent och demokratisk budgetprocess
15. Motion från Helena Falk (V), Jesper Sahlén (V) och Mats Olsson (V) Följ forskningen - inför ett tak på barngruppernas storlek i förskolan!
16. Motion från Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) En stärkt och utvecklad kommunal välfärd
17. Motion från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S), Karin Svensson Smith (MP), Helena Falk (V), Angelica Svensson (V) och Maja Grubelic (FI) - Tillit är vägen fram för en modern organisation
18. Motion från Björn Abelson (S) och Lena Fällström (S) Samverka för att skapa hållbarare transporter till Ideon och Norra universitetsområdet
19. Motion från Fanny Johansson (S) och Eva S Olsson (S) Krafttag mot sexköp och människohandel
20. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Ge kommunens förskolor tillgång till ellådcyklar
21. Motion från Anders Almgren (S) Stärk demokratin och lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram
22. Motion från Victoria Tiblom (SD) och Marcus Svensson (SD) om reducerad förskoleavgift
23. Motion från Magnus Liljeroth (SD) och Victoria Tiblom (SD) om att utreda möjligheten för Lunds kommun att ta över väghållaransvaret från Trafikverket i Genarp
24. Motion från Urban Nilsson (SD) och Magnus Liljeroth (SD) Utred förutsättningar att på sikt bygga minikärnkraftverk i Lunds kommun
25. Motion från Karin Svensson Smith (MP) Höj beredskapen inför skyfall – utarbeta en handlingsplan!
26. Motion från Fanny Johansson (S), Anders Almgren (S) och Ann-Margreth Olsson (S) Lunds kommun behöver fler familjecentraler
27. Motion från Lina Olsson (S) Purple flag-certifiera Lunds kommun
28. Motion från Sebastian Jaktling (S) och Lina Olsson (S) Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus
29. Inkomna frågor
30. Interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL) från Karin Svensson Smith (MP) om snabbcykelväg Malmö - Lund
31. Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) från Ulf Nymark (MP) om LKF:s samarbete med brottsmisstänkta företag

Kontakt

Eventuella frågor skickas till kommunkontoret@lund.se.


Uppdaterad:

Dela sidan: