Länk till startsidan

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-19

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-19

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 108–112

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: