Länk till startsidan

Valnämndens sammanträde (onsdagsräkning) 2022-09-14

Valnämndens protokoll är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 58-60

Förvaringsplats för anslag/bevis

Bruksgatan 22 i Lund.

Länk till protokoll i Meetings.

Uppdaterad:

Dela sidan: