Länk till startsidan

Socialnämndens myndighetsutskott

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-19

Paragrafer i protokollet som justerats

313-325

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: