Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-15

Paragrafer i protokollet som justerats

72-85

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Banagatan 10 A, Lund

Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-15 | MeetingPlus [sv] (lund.se)
vardochomsorg@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: