Länk till startsidan

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-09-13

Protokollet från valberedningens senaste sammanträde är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2022-09-13

Paragrafer i protokollet som justerats

§§ 82–88

Förvaringsplats för anslag/bevis

Protokoll och tillhörande anslagsbevis förvaras i kommunkontorets lokaler på Bruksgatan 22 i Lund.

Kontakt: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: