Länk till startsidan

Socialnämndens myndighetsutskott

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-12

Paragrafer i protokollet som justerats

306-312

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: