Länk till startsidan

Kommunrevisionen 2022-08-31

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

2022-08-31

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 1-3

Förvaringsplats för anslag/bevis

Revisionskontoret, Stora Södergatan 47

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: