Länk till startsidan

Bygglov för Sandby 23:9

En ansökan om bygglov har lämnats in för fastigheten Sandby 23:9, Sandby 1681, Åkesholm

Lunds byggnadsnämnd har fått in en bygglovsansökan för fastighet Sandby 23:9 för ett fackverkstorn och teknikbod för allmänna mobilnätet. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.

Du som är närmast berörd av sökt bygglov har nu möjlighet att lämna synpunkter, till exempel om du bor i området eller äger en fastighet där.

Du kan ta del av handlingarna genom att kontakta Medborgarcenter.
E-post: lunds.kommun@lund.se
Telefon: 046-359 50 00
Besök: Brotorget 1 i Lund

Lämna synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter senast den 28 september 2022.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.
Glöm inte att ange namn och postadress när du lämnar din synpunkt.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: