Länk till startsidan

Beslut med stöd av vidaredelegation på barn- och skolförvaltningen under perioden 2022-06-30--2022-09-06

Av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2022-03-02, § 80, framgår att beslut efter vidaredelegering ska upprättas i särskilt protokoll för anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Protokoll enligt ovan har upprättats för beslut tagna på barn- och skolförvaltningen under perioden 2022-06-30--2022-09-06. Samtliga beslut i protokollet rör ärenden inom personalområdet såsom anställningar och/eller diciplinpåföljder.

Datum

2022-09-12

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 1-5

Förvaringsplats för anslag/bevis

Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 49, Lund

Kontakta barn- och skolförvaltningen

Uppdaterad:

Dela sidan: