Länk till startsidan

Valnämndens sammanträde 2022-09-06

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-06

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 58-66

Förvaringsplats för anslag/bevis

Bruksgatan 22 i Lund.

Länk till protokoll i Meetings.

Uppdaterad:

Dela sidan: