Länk till startsidan

Kungörelse om slutlig rösträkning av 2022 års allmänna val

Slutlig rösträkning

Länsstyrelsens slutliga rösträkning av de röster som avgetts vid valen den 11 september 2022 i Skåne län sker vid offentlig förrättning i Kockum Fritids lokaler, Västra Varvsgatan 8 i Malmö med början klockan 08:00 den 12 september 2022.

Rösterna räknas i följande ordning: riksdagsvalet Malmö kommun valkrets, Skåne läns västra valkrets, Skåne läns södra valkrets, Skåne läns norra och östra valkrets, kommunfullmäktigevalen med kommunerna i alfabetisk ordning. Sist räknas regionfullmäktigevalet med valkretsarna i nummerordning.

Valet avslutas genom att protokollen läggs fram för granskning. Protokollen finns tillgängliga i Kockum Fritids lokaler fram till den 29 september 2022 samt efter denna dag på Länsstyrelsen, Södergatan 5 i Malmö.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm. Överklaganden ska ha kommit in till Valprövningsnämnden tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

Uppdaterad:

Dela sidan: