Länk till startsidan

Kommunstyrelsen 2022-08-31 § 278-297, 299-315

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-08-31

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 278-297, 299-315

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Länk till protokollet
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: