Länk till startsidan

Rubrik

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-30

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 53-65

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

vardochomsorg@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: