Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden 2022-08-30

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-30

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 100-105

Förvaringsplats för anslag/bevis

Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 49, Lund

Länk till protokoll i Meetings
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: