Länk till startsidan

Bygglov för Sandby 67:2

En ansökan om bygglov har lämnats in för Sandby 67:2, längs Kyrkovångsvägen, mittemot kvarteret Absiden 1, i Södra Sandby

Lunds byggnadsnämnd har fått in en bygglovsansökan för fastighet Sandby 67:2 för en mobilmast med tillhörande teknikbod. Detta innebär avvikelse från detaljplanen för fastighet Sandby 67:2 när det gäller ändamålet som är park/läplantering.

Du som är närmast berörd av sökt bygglov har nu möjlighet att lämna synpunkter, till exempel om du bor i området eller äger en fastighet där.

Du kan ta del av handlingarna genom att kontakta Medborgarcenter.
E-post: lunds.kommun@lund.se
Telefon: 046-359 50 00
Besök: Brotorget 1 i Lund

Lämna synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter senast den 18 augusti 2022.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se
Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.
Glöm inte att ange namn och postadress när du lämnar din synpunkt.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: