Länk till startsidan

Kommunstyrelsen 2022-06-22 § 250, omedelbart justerad paragraf

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-22

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 250

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: