Länk till startsidan

Valnämndens sammanträde 2022-06-14

Protokollet är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Paragrafer i protokollet som justerats

§ 43-49

Förvaringsplats för anslag/bevis

Bruksgatan 22 i Lund

Länk till protokoll i Meetings.
Kontakta nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: